Logotyp för Laxå Värme AB (Länk till startsida)
Laxå kommuns logotyp (Länk till Laxå kommun)

Prislista 2015

Fjärrvärmepriser för år 2015.

Taxa 09 villakunder.

Energiavgift 935 kr/MWh inklusive moms.

Taxa 10 Effektvärde (E) < 80 kW.

Fast årsavgift 400¹)*E

¹)indexerade ingångsindex (KPI okt 2002) = 275,4

Energiavgift 521 kr/MWh exklusive moms.

Taxa 11 Effektvärde (E) 81-500 kW.

Fast årsavgift 2400¹)+370¹)*E

¹) indexerade ingångsindex (KPI okt 2002) = 275,4

Energiavgift 513 kr/MWh exklusive moms.

Taxa 12 Effektvärde (E) > 501 kW.

Fast årsavgift 20000¹)+330¹)*E

¹)indexerade ingångsindex (KPI okt 2002) = 275,4

Energiavgift 504,5 kr/MWh exklusive moms.

Priser fastställs av styrelsen för LaxåVärme AB.

Förklaringar.

E = anslutningens effektbehov uträknat med ett kategorital på 2200.

För speciella abonnemang kan andra kategorital användas exempelvis värmepump i kombination med fjärrvärme.

Leveransbestämmelser.

LaxåVärme AB ansvarar för mätning av leveransen. Förbrukningen avläses automatiskt vid debiteringstillfället.

Debitering sker månadsvis vid månadsskifte.

För övrigt tillämpas Svensk Fjärrvärmes ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR.