Logotyp för Laxå Värme AB (Länk till startsida)
Laxå kommuns logotyp (Länk till Laxå kommun)

Priser

Fjärrvärmepriser beslutas av LaxåVärme AB:s styrelse. Gällande priser samt nya priser från och med 2020-01-01 finns på hemsidan. För att veta mer om kostnad för anslutning till fjärrvärme, kontakta Rickard Nilsson.

Bild över Laxå kommun
Nya ledningar som är nedgrävda i anslutning till hus för nyanslutning av fjärrvärme