Personuppgifter

För att kunna erbjuda tjänster till våra abonnenter behöver vi behandla Dina personuppgifter. Informationen är nödvändig för att starta upp ett abonnemang för vatten- och avlopp. Du behöver inte lämna några nya uppgifter i samband med detta.