Logotyp för Laxå Värme AB (Länk till startsida)
Laxå kommuns logotyp (Länk till Laxå kommun)

Viktig information om planerat driftstopp 19/7-2022!

Planerat driftstopp i fjärrvärmeverket 19/7-2022!

Som ett led i att förbättra leveranssäkerheten från värmeverket Lindåsen kommer
LaxåVärme AB svetsa in avsättningar för att kunna ansluta en mobil reservpanna
på utgående ledning till fjärrvärmenätet. OBS! Tiderna är reviderade, för att minska
störningen för Er kunder. Mer information kommer med nästa faktura.

Stoppet är planerat till den 19/7 kl. 20:00 till den 20/7 kl. 08:00.
Värmen kommer vara på till kl. 08:00 den 20/7.

Om något oförutsett händer, har vi natten den 20/7 kl 20:00 – 08:00 Som reserv tid.

Genom denna åtgärd kommer vi att kunna utföra större arbeten i värmeverket utan att ni som kunder kommer märka något.
LaxåVärme ökar driftsäkerheten, genom att vi vid ett framtida akut driftavbrott, har möjlighet att hyra in en mobil panna och
ansluta den till nätet för att säkerställa värmeleveransen till er kunder.

Vid frågor angående driftstoppet, ring vår kundtjänst/Växel 0584-47 33 00
Så kommer de att koppla er vidare till någon av oss.

Alt. Skicka din fråga via mail till info@laxavarme.se