Höjning av fjärrvärmetaxa 2019


Med anledning av de ökade biobränslepriserna har LaxåVärme AB:s styrelse beslutat att höja fjärrvärmetaxan med 5 % från och med 2019-01-01.

De ökade biobränslepriserna beror på bristen på råvara vilket i sin tur beror på att det inte varit säkert att under den varma och torra sommaren avverka i skogen med den stora brandrisken som rådde. Dessförinnan var det en vinter som medförde att skogen var otillgänglig för avverkning.

Driftinformation »

Här finns information om större driftstörningar och planerade avbrott.

Felanmäl

Telefon: 0584 - 44 40 99

LaxåVärme AB, Box 99, 695 22 Laxå  |  Telefon: 0584 - 44 40 80   Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxavarme.se

Driftinformation »

Här finns information om större driftstörningar och planerade avbrott.

Felanmäl

Telefon: 0584 - 44 40 99

Kontakta oss

LaxåVärme AB, Box 99, 695 22 Laxå

Telefon: 0584 - 44 40 80   

Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxavarme.se