Grönt vatten hjälper LaxåVärme att hitta läckor

LaxåVärme har tillsatt det giftfria färgämnet Pyranin i fjärrvärmevattnet.

Läckande varmvattenväxlare upptäcks genom att varmvattnets färg blir gröntaktigt. Det är bara varmvattnet som blir grönt, kallvattnet påverkas inte alls eftersom det går i andra ledningar.

Pyranin är ett färgämne med en lätt grön färg och fluorescerande egenskaper. Metoden att färga vattnet är väletablerad och har använts av många fjärrvärmeföretag. Pyranin används också till bland annat schampo och för att färga diskmedel grönt.

Som regel ska man inte använda varmt kranvatten till matlagning och därför ska inte heller grönfärgat vatten användas till matlagning

Pyranin är godkänt för läcksökning av livsmedelsverket.

De som upptäcker grönfärgat varmvatten i sin bostad bör kontakta hyresvärden för åtgärd av eventuellt läckage i fastighetens värmeväxlare.

Bor man i villa skall man kontakta LaxåVärme AB. Om man ser grönt vatten på marken så kan det vara fjärrvärmevatten, även här bör LaxåVärme kontaktas.

Vi finns på telefonnummer:

Kontorstid (07.00 - 16.00)                    0584 - 44 40 84 eller 0584 - 44 40 99

Ej kontorstid                                         0584 - 44 40 99

Driftinformation »

Här finns information om större driftstörningar och planerade avbrott.

Felanmäl

Telefon: 0584 - 44 40 99

LaxåVärme AB, Box 99, 695 22 Laxå  |  Telefon: 0584 - 44 40 80   Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxavarme.se

Driftinformation »

Här finns information om större driftstörningar och planerade avbrott.

Felanmäl

Telefon: 0584 - 44 40 99

Kontakta oss

LaxåVärme AB, Box 99, 695 22 Laxå

Telefon: 0584 - 44 40 80   

Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxavarme.se