Ledningsanvisning

Vid markschakt i Laxå tätort ska kontakt tas med LaxåVärme AB som är ledningsägare för fjärrvärmekulvert för anvisning av ledningar ring
0584/44 40 80 eller 070/641 84 95 under tid då kontoret inte är bemannat ring 0584/44 40 99.

Beställ i god tid helst 3 arbetsdagar innan igångsättning av arbeten.

Vi kan lämna ut kartor eller markera på plats.

Om ledningar skadas och det inte har begärts anvisning så kan utförare bli ersättningsskyldig för uppkomna skador.

Formulär för ledningsanvisning

Driftinformation »

Här finns information om större driftstörningar och planerade avbrott.

Felanmäl

Telefon: 0584 - 44 40 99

LaxåVärme AB, Box 99, 695 22 Laxå  |  Telefon: 0584 - 44 40 80   Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxavarme.se Om webbplatsen

Driftinformation »

Här finns information om större driftstörningar och planerade avbrott.

Felanmäl

Telefon: 0584 - 44 40 99

Kontakta oss

LaxåVärme AB, Box 99, 695 22 Laxå

Telefon: 0584 - 44 40 80   

Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxavarme.se