Fjärrvärmekund

Frågor & Svar

Skall reglerutrustningen stängas av under sommaren?

 
Nej! Inte om den är rätt inställd.