Om företaget

LaxåVärme AB levererar värme i Laxå tätort.

LaxåVärme AB startades 1997-07-01 då fjärrvärmerörelsen i Tivedsenergi AB köptes.
Tivedsenergi AB bildades av Laxå kommun och Gullspåns Kraft AB för att bygga ut fjärrvärme i Laxå. Då kommunen avyttrade eldistributionen i Tivedsenergi AB så bildades LaxåVärme AB för att ta hand om värmedelen. Och sedan 19/5 2009 är Laxå kommun ensam ägare.

Från 1984 har det byggts ut ett 16 km långt kulvertnät i tätorten, samt en pannanläggning med tre biobränsleeldade pannor samt två reservlastpannor som eldas med olja.
Anslutna till nätet är 190 fjärrvärmecentraler, dessa är fjärravlästa sedan 1994.
Debitering sker månadsvis till våra kunder, möjlighet finns att betala med autogiro.

Driftinformation »

Här finns information om större driftstörningar och planerade avbrott.

Felanmäl

Telefon: 0584 - 44 40 99

LaxåVärme AB, Box 99, 695 22 Laxå  |  Telefon: 0584 - 44 40 80   Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxavarme.se Om webbplatsen

Driftinformation »

Här finns information om större driftstörningar och planerade avbrott.

Felanmäl

Telefon: 0584 - 44 40 99

Kontakta oss

LaxåVärme AB, Box 99, 695 22 Laxå

Telefon: 0584 - 44 40 80   

Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxavarme.se