Anläggningsdata

Anläggningsinformation LaxåVärme AB.
LaxåVärme AB producerar och distribuerar fjärrvärme i Laxå tätort.

Under 2016:

 

Levererades:  

29 680 MWh.

Producerades:

33 860 MWh

biobränsle       

7 909 ton

olja  

48 m³

Ledningsnätets längd

16 053 m

Kundcentraler inkopplade till nätet

183 stycken

 

 

Produktionsanläggningen består av:

 

Oljepanna    

12 MW

Oljepanna  

6 MW

Biobränslepanna 1

6 MW

Biobränslepanna 2

2,5 MW

Biobränslepanna 3

3 MW

Elpanna

3 MW

 

 

Biobränslepannorna används som grundlastpannor och oljepannorna används för spets och reservlast.  Biobränslet kommer från sågverk och hyvlerier, det komprimeras ihop till briketter i pressar.

Driftinformation »

Här finns information om större driftstörningar och planerade avbrott.

Felanmäl

Telefon: 0584 - 44 40 99

LaxåVärme AB, Box 99, 695 22 Laxå  |  Telefon: 0584 - 44 40 80   Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxavarme.se Om webbplatsen

Driftinformation »

Här finns information om större driftstörningar och planerade avbrott.

Felanmäl

Telefon: 0584 - 44 40 99

Kontakta oss

LaxåVärme AB, Box 99, 695 22 Laxå

Telefon: 0584 - 44 40 80   

Personlig kontakt: fornamn.efternamn@laxavarme.se