Logotyp för Laxå Värme AB (Länk till startsida)
Laxå kommuns logotyp (Länk till Laxå kommun)

Anläggningsinformation

Produktionsanläggningen består av biobränsleeldade pannor och oljepannor. Kulvertnätet är ca 16 km långt och 189 anläggningar är kopplade till fjärrvärmenätet.


Anläggningsinformation från 2019

Under 2019:


Levererades:

26 MWh.

Producerades:

29 GWh (Var av 1% Olja 0,298 GWh)

Biobränsle

7 813 ton (99%)

Produktionsanläggningen består av:


Biobränslepanna 1

6 MW

Biobränslepanna 2

2,5 MW

Biobränslepanna 3

3 MW

Oljepanna

12 MW

Oljepanna

6 MW

Bild på anläggningen och blå himmel