Anläggningsinformation

Produktionsanläggningen består av biobränsleeldade pannor och oljepannor. Kulvertnätet är ca 16 km långt och 190 anläggningar är kopplade till fjärrvärmenätet.

Under 2019:


Levererades:

34 MWh.

Producerades:

37 GWh (Olja 0,317 GWh)

Biobränsle

7 813 ton

Produktionsanläggningen består av:


Biobränslepanna 1

6 MW

Biobränslepanna 2

2,5 MW

Biobränslepanna 3

3 MW

Oljepanna

12 MW

Oljepanna

6 MW